Płatności

Płatność 

 

 1. Płatności za zamówione produkty odbywają się za pośrednictwem https://www.imoje.pl. Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909 i zgodnie z regulaminem serwisu realizującego płatność.

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność za pobraniem,
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  • Płatności elektroniczne, dostępne na stronie serwisu płatności imoje.pl

 3. Wyboru sposobu płatności dokonuje się przy składaniu zamówienia. Możliwy jest wybór wyłącznie jednej formy płatności.

 4. Gdy przesyłka, płatna za pobraniem nie została przez Klienta opłacona i odebrana umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zwrotnej, chyba że przed upływem tego terminu Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą, w celu uzgodnienia ponownej wysyłki towaru, ponosząc ponownie koszty jego wysyłki. Sprzedawca zastrzega możliwość dochodzenia od Klienta szkody poniesionej w związku z  niezrealizowanym zamówienie, w szczególności kosztów wysyłki. 

 5. Gdy przesyłka płatna  z  góry nie została przez Klienta odebrana towar przesłany jest zwrotnie do Sprzedawcy, a umowa sprzedaży zostaje rozwiązanie po upływie 7 dni od otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zwrotnej, chyba że Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą, w celu uzgodnienia warunków ponownej wysyłki ponosząc ponownie koszty jego wysyłki. Sprzedawca zastrzega możliwość dochodzenia od Klienta szkody poniesionej w związku z  niezrealizowanym zamówienie, w szczególności kosztów wysyłki.

 6. Jeżeli okaże się, że produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi Klienta i zwróci całą otrzymaną sumę pieniężną. W przypadku, gdy tylko niektóre produkty objęte zamówienie nie są dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację zamówienia i skontaktuje się z Klientem, w celu uzgodnienia warunków realizacji zamówienia.